“อนุทิน” ชี้ไทยต้องสร้างระบบสาธารณสุขที่ดี โดยนำบทเรียนจากการต่อสู้กับ โควิด-19 มาปรับใช้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตระบบสาธารณสุขไทย ในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แพทยสภา-ปธพ.ครั้งที่ 8 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกวันนี้โลกมีความท้าทาย ทั้งเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเป็นผู้นำในการออกแบบระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย ทั้งนี้ จะต้องพัฒนาให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การทำงานแบบเดิม จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และลดขั้นตอน เพื่อที่จะก้าวได้ทันการเปลี่ยนแปลง และจัดการโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา นำไปออกแบบการดำเนินชีวิตยุคหลังโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยความปลอดภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิต สุขภาพ ธุรกิจ และเศรษฐกิจให้ได้น้อยที่สุด และตั้งรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ

นายอนุทินกล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทย ได้ยึดนโยบายหลักของรัฐบาล โดยภารกิจที่สำคัญลำดับแรก คือ โครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ที่จะต้องนำมาปฏิบัติทันทีอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง คือ 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อการดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ให้มีสุขภาพดี 2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน 3. ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัยสมุนไพรไทย ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ ปลูกเพื่อพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย และ4. 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มต้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น รพ.สต. คลินิก และ โรงพยาบาลชุมชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดแออัด

สนับสนุนโดย ufabet24

By Mia

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *